İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız: Şirketimizde büyüme hedefleri ve stratejilerini destekleyecek esnek insan kaynakları politikaları belirlenmektedir.

Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttıracak bir ortam yaratmak, bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi oluşturarak, şirketimizi nitelikli personel açısından çekici kılmak, nitelikli personelimizi korumak, temel insan kaynakları politikamızdır.